מציאות מדומה

מערכת מולטימדיה אשר מותקנת בחלל החדר ומאפשרת חוויה של מציאות משתנה , קיימים מס' מערכות מציאות מדומה:
OMI VISTA– מערכת מציאות מדומה שמוקרנת על הרצפה  , קיימת מערכת בהתקנה קבועה ומערכת ניידת
OMI SKY– מערכת מציאות מדומה שמוקרנת על התקרה
OMI REFLEX– מערכת מציאות מדומה בהקרנה על הקיר, קיימת מערכת קבועה ומערכת ניידת.

מציג את כל 4 התוצאות